Ngô Minh Trung- CEO & Founder Công Ty TNHH XNK Hoàng Phi Anh | Thegioidaukeo.net

Ngô Minh Trung- CEO & Founder Công Ty TNHH XNK Hoàng Phi Anh | Thegioidaukeo.net
Ngô Minh Trung

Với vai trò là giám đốc và người sáng lập công ty TNHH XNK Hoàng Phi Anh, tôi luôn luôn tìm kiếm những cơ hội mới trong kinh doanh để giúp công ty phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong kế hoạch dài hạn để trở thành nhà phân phối hàng đầu về xe đầu kéo và sơ mi rơ mooc của cả nước.

Xem thêm về tôi tại:

Facebook: https://www.facebook.com/trung.ngominh.3954/

Twitter: https://twitter.com/NgMinhT13468557